مجموعه کارگاه های انتقال تجربه رسانه (2)


رویدادهای آموزشی

اخبار دوره ها

 { دوره های آموزشی } 

فرایند حضور در یک دوره آموزشی

فرایند حضور در یک دوره آموزشی
1

ثبت نام و
دریافت پیامک تایید

امکان اضافه کردن متنی کوتاه برای توضیح هر بخش ممکن می باشد

2

ورود به
سامانه آموزش مجازی

امکان اضافه کردن متنی کوتاه برای توضیح هر بخش ممکن می باشد

3

مشاهده محتوا،
انجام و ارائه تماری

امکان اضافه کردن متنی کوتاه برای توضیح هر بخش ممکن می باشد

4

حضور در
کلاس های آنلاین

امکان اضافه کردن متنی کوتاه برای توضیح هر بخش ممکن می باشد

5

انجام پروژه
یا شرکت در آزمون

امکان اضافه کردن متنی کوتاه برای توضیح هر بخش ممکن می باشد

6

دریافت گواهی
نامه حضور در دوره

امکان اضافه کردن متنی کوتاه برای توضیح هر بخش ممکن می باشد

مدرس مرکز آموزش سازمان فضای مجازی سراج شوید
مدرس مرکز آموزش سازمان فضای مجازی سراج شوید
اگر نیاز به یک دوره اختصاصی
برای مجموعه فرهنگی خود دارید برای ثبت درخواست دوره
اگر نیاز به یک دوره اختصاصی<br class='d-sm-none d-md-inline'> برای مجموعه فرهنگی خود دارید برای ثبت درخواست دوره
اگر نیاز به یک دوره اختصاصی<br class='d-sm-none d-md-inline'> برای مجموعه فرهنگی خود دارید برای ثبت درخواست دوره

فروشگاه محصولات آموزشی