مجموعه کارگاه های انتقال تجربه رسانه (2)


ثبت نام دوره آموزش خبرنگاری

عنوان دوره : خبرنگاری مقدماتی
تاریخ برگزاری: نیمه تیرماه الی نیمه مرداد ماه

مدت دوره : 1 ماه

به برگزیدگان در آزمون پایانی این دوره آموزشی مدرک معتبر از اندیشکده رسانه ای باران اعطا خواهد شد.

هزینه ثبت نام: 25 هزار تومان

 

 

عنوان دوره : خبرنگاری پیشرفته
تاریخ برگزاری: نیمه مردادماه  الی نیمه شهریور ماه

مدت دوره : 1 ماه
به برگزیدگان در آزمون پایانی این دوره آموزشی مدرک معتبر از اندیشکده رسانه ای باران اعطا خواهد شد.

 

هزینه ثبت نام: 25 هزار تومان

 

مهلت ثبت نام در این دوره به پایان رسیده است
نظرات کاربران