چهل و هشتمین دورهمی شتابی


جدول زمانبندی دوره آموزشی نویسندگی خلاق

جدول زمانبندی دوره نویسندگی خلاق

فایل های آموزشی دوره بر اساس جدول زمانبندی بر روی سامانه آموزشی دانا قرار میگیرند.
پایان دوره: پایان این دوره برگزاری آزمون مجازی از طریق سامانه آزمون دانا میباشد.
نظرات کاربران