چهل و هفتمین دورهمی شتابی


جدول زمانبندی دوره آموزشی خبرنگاری مقدماتی

جدول زمانبندی دوره خبرنگاری مقدماتی
فایل های آموزشی دوره بر اساس جدول زمانبندی بر روی سامانه آموزشی دانا قرار میگیرند.
پایان دوره: پایان این دوره برگزاری آزمون مجازی از طریق سامانه آزمون دانا میباشد.
نظرات کاربران