در حال بارگذاری ...
  • جدول زمانبندی دوره آموزشی مدلسازی مقدماتی

    جدول زمانبندی دوره آموزشی مدلسازی مقدماتی

    فایل های آموزشی دوره بر اساس جدول زمانبندی بر روی سامانه آموزشی دانا قرار میگیرند.
    پایان دوره: پایان این دوره، انجام یک پروژه مدلسازی میباشد.
    نظرات کاربران