در حال بارگذاری ...
 • جدول زمانبندی دوره آموزشی مدلسازی پیشرفته

  مدرس: مدت زمان: تومان

  جدول زمانبندی دوره آموزشی مدلسازی پیشرفته

  فایل های آموزشی دوره بر اساس جدول زمانبندی بر روی سامانه آموزشی دانا قرار میگیرند.
  پایان دوره: پایان این دوره، انجام یک پروژه مدلسازی میباشد.
  نظرات کاربران