در حال بارگذاری ...

سلسله نشست های آموزشی تخصصی آینده پژوهی


 • جدول زمانبندی دوره آموزشی انیمیشن پیشرفته

  مدرس: مدت زمان: تومان

  جدول زمانبندی دوره آموزشی انیمیشن پیشرفته

  فایل های آموزشی دوره بر اساس جدول زمانبندی بر روی سامانه آموزشی دانا قرار میگیرند.
  پایان دوره: پایان این دوره، انجام یک پروژه انیمیشن میباشد.
  نظرات کاربران