دوره تخصصی مقابله با اغتشاشات اطلاعاتی


اولین دوره مقدماتی سواد فضای مجازی نیشابور

اولین دوره مقدماتی سواد فضای مجازی

ویژه مجموعه های مردمی و علاقه مندان نیشابور

به همت سازمان فضای مجازی سراج دفتر شهرستان نیشابور 
با
 همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان نیشابور
 اولین دوره مجازی سواد فضای مجازی با هدف توانمندسازی نیروهای مردمی نیشابور برگزار می گردد.
شرکت در این دوره برای تمامی علاقه مندان  بدون هزینه است. 
دوره بصورت مجازی و در قالب ویدیو برگزار می شود.

 

 
نظرات کاربران