مجموعه کارگاه های انتقال تجربه رسانه (2)


نقش کلان داده ها در انتخابات

*نقش کلان داده ها در انتخابات*

 

انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین رویدادهای اجتماعی در هر کشوری است و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.

 

گستره مسائل این رویداد و فرایندهای تبلیغاتی ناشی از آن ارتباط اجتناب ناپذیری با رسانه ها دارد؛

از طرفی با شیوع بیماری کرونا در جهان و انتقال فرآیندهای تبلیغات میدانی انتخابات به فضای مجازی،

عمق اثرگذاری رسانه ها را در  این پدیده اجتماعی بیش از گذشته کرده است.
بنا بر اهمیت موضوع مرکز ارتقای سواد فضای مجازی  با همکاری در نظر دارد

با برگزاری یک جلسه نشست تخصصی آنلاین به بررسی نقش کلان داده ها بر این رویداد مهم بپردازد.

 

سخنران: دکتر صالح اصغری
 

زمان: دوشنبه 17 خرداد 1400
 

ساعت 19

 

 

 

 

 

enlightenedتوجهenlightened

 

 
نظرات کاربران