ثبت نام دوره آموزش خبرنگاری

عنوان دوره : خبرنگاری مقدماتی تاریخ برگزاری: نیمه تیرماه الی نیمه مرداد ماه مدت دوره : 1 ماه به برگزیدگان در آزمون پایانی این دوره آموزشی مدرک معتبر از اندیشکده رسانه ای باران اعطا خواهد شد. هزینه ثبت نام: 25 هزار تومان     عنوان دوره : خبرنگاری پیشرفته تاریخ برگزاری: نیمه مردادماه  الی نیمه شهریور ماه مدت دوره : 1 ماه به برگزیدگان در آزمون پایانی این دوره آموزشی مدرک معتبر از اندیشکده رسانه ای باران اعطا خواهد شد.   هزینه ثبت نام: 25 هزار تومان   مهلت ثبت نام در این دوره به پایان رسیده است