وبینار یک حبه موشن


برنامه زمان بندی هفته اول دوره شهید حججی

برنامه پیشنهادی مشاهده فیلم های آموزشی هفته اول از دوره شهید حججی

 

دانشجویان محترم می توانند با مراجعه به سامانه آموزشی دانا فیلم های هفته اول از دوره شهید حججی را مشاهده نمایند.

 

 

 
نظرات کاربران