وبینار یک حبه موشن


جدول زمانبندی دوره آموزشی UI&UX

جدول زمانبندی دوره آموزشی UI&UX
فایل های آموزشی دوره بر اساس جدول زمانبندی بر روی سامانه آموزشی دانا قرار میگیرند.
پایان دوره: پایان این دوره، انجام یک پروژه UI&UX میباشد.
نظرات کاربران