مجموعه کارگاه های انتقال تجربه رسانه (2)


دومین وبینار از سلسله نشست های زیست پلاس

<<دومین وبینار از سلسله نشست های زیست پلاس>>

به میزبانی مرکز استانی خراسان رضوی 

موضوع: فضای مجازی و تحول آموزشی در عصر کرونا
ارائه دهنده: دکتر حمید مسعودی
استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی

شنبه  12 مهر ماه ساعت 16

 

برای شروع ثبت نام کلیک کنید

 

 

 
نظرات کاربران