مجموعه کارگاه های انتقال تجربه رسانه (2)


چالش های مجازی

 

 

مومو " پدیده نوظهور در شبکه‌های اجتماعی، در حقیقت یک حساب کاربری است که گسترش آن در فضای مجازی سبب نگرانی خانواده‌ها در روز‌های اخیر شده است.

این دست شایعات فضای مجازی که هربار در لباس و داستانی تازه منتشر می‌شود، درواقع از دست به دست شدن کورکورانه کاربران جان بیشتر می‌گیرد.

در این نشست در خدمت اقای لسانی کارشناس سواد رسانه و دکتر صالح اصغری مدرس سواد رسانه خواهیم بود تا به زوایای پنهان این موضوع بیشتر پرداخته بپردازیم.

 

برای ثبت نام کلیک کنید 

 
نظرات کاربران