مجموعه کارگاه های انتقال تجربه رسانه (2)


کارگاه یادداشت‌نویسی


 مرکز امور بانوان سازمان فضای مجازی سراج برگزار می‌نماید:

 

 کارگاه یادداشت‌نویسی
 کبری آسوپار

 

مهلت ثبت نام: 19 بهمن ماه
 روزهای برگزاری: 20 و 21 بهمن ماه
 ساعت برگزاری: 14 الی 17

 

برای شروع ثبت نام کلیک کنید

 

 

 
نظرات کاربران