مجموعه کارگاه های انتقال تجربه رسانه (2)


تعیین سطح چهارمین دوره مجازی تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی در استان مازندران

سازمان فضای مجازی سراج مرکز مازندران با همکاری سازمان بسیج رسانه مرکز مازندران برگزار می کند:
تعیین سطح چهارمین دوره مجازی تربیت راهنمایان سواد فضای مجازی در استان مازندران
ویژه اقشار بسیجی استان مازندران با حضور اساتید کشوری


اساتید دوره: دکتر صالح اصغری ، دکتر اسماعیل کفاشی ، دکتر حسین حسین زاده
عناوین دوره: کلیات سواد فضای مجازی – مدیریت ابزارهای فناورانه در زندگی – اهمیت و نقش سواد فضای مجازی
نحوه برگزاری: 3 جلسه وبینار مجازی – از 7 الی 9 بهمن ماه  99– ساعت 19
کسب اطلاعات بیشتر: 09101003191

 

برای شروع ثبت نام کلیک کنید

 
نظرات کاربران