مجموعه کارگاه های انتقال تجربه رسانه (2)


سلسله نشست گفتمانی بانوان و فضای مجازی مرکز بانوان سازمان فضای مجازی سراج برگزار می‌نماید:

 سلسله نشست گفتمانی بانوان و فضای مجازی

 نشست سوم
 تجربیات زیست زنانه در فضای مجازی

سخنران: منا اورعی
گوینده خبر و مجری تلویزیون

 ۶ اسفندماه ۱۳۹۹
 ۱۵ الی ۱۷
 هزینه ثبت نام: رایگان

 

enlightenedبرای شروع ثبت نام کلیک کنیدenlightened

 
نظرات کاربران