مجموعه کارگاه های انتقال تجربه رسانه (2)


 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برگزاری دوره آموزشی B4A کشوری

برگزاری دوره آموزشی B4A کشوری

با توجه به اتمام دوره آموزشی شهید همدانی، مرکز آموزش سازمان فضای مجازی سراج با همکاری مرکز نرم افزارهای چند ...

دوره اندروید شهید رضایی نژاد |